LANDBOUW

Drejaco NV heeft reeds jarenlang ervaring in stallenbouw. Alle betonwerken die betrekking hebben tot landbouw en stallenbouw kunnen door ons worden gerealiseerd.

Enkele veel voorkomende voorbeelden:
 

 • Funderingssokkels incl. stellen van de ankers voor staalconstructie

 • Mestputten

 • Mixerputten

 • Melkputten

 • Plaatsing roosters, aslastplaten en ligboxdekken

 • Afstorten van de voedergang, ligboxen

 • Eindligboxwanden in ter plaatse gestort beton, of prefab

 • Kribmuurtjes langs de voedergang

 • Sleufsilo's

 • Inkuipingen voor opslag vast stalmest

 • Twaalfhoekige betonnen reservoirs voor opslag van mest of regenwater

 • Betonnen erfverharding, eventueel gevlinderd

 • ...