PARTICULIER

Bouwgronden met een geschikt draagvermogen, grondwaterpeil en niveau t.o.v. de straat worden steeds schaarser.
Daarenboven evolueert het verwachtingspatroon dat we hebben van een "kelder" steeds meer, en krijgt de kelder een ander doel dan louter "een  bergruimte". Ook al krijgen we meer en meer te maken krijgen met vochtige en zelfs zeer verzadigde  terreinen.
 

Enkele veel voorkomende situaties zijn: • Speelkamers

 • Woonruimte 'sous-terrain'

 • Hobbyruimte / muziekruimte

 • Vochtvrije ondergrondse garage

 • Bureel en/of praktijkruimte

Voordelen van een ter plaatse gestorte kelder: • Betonnen wanden vermijden condensatie, waardoor andere toepassingen van de kelder mogelijk zijn.

 • Een ter plaatse gegoten betonnen kelder is echt waterdicht. (minimum wanddikte 30 cm)

 • De Stabiliteit is veel beter dan die van een gemetselde kelder.

 • De wanden zijn mooi egaal afgewerkt door het gebruik van vlakke systeembekisting.

 • Een betonkelder kan uitgevoerd worden in een korte periode en is daarenboven niet veel duurder dan een gemetselde kelder.

Werkwijze:


Het is van belang dat de architect reeds in de ontwerpfase rekening houdt met de uitvoeringswijze van de kelder. 
Bij voorkeur beschikt de bouwheer over de resultaten van een bodemonderzoek. Zo kan de architect en/of de betoningenieur de meest geschikte funderingsmethode bepalen. Vermits dit onderzoek eveneens de grondwaterstand aangeeft, kan men daaruit de eventuele noodzaak aan een gegoten kelder afleiden.
Indien gewenst kunnen ook wij zorgen voor een bodemonderzoek en een stabiliteitsstudie. Wij werken regelmatig samen met ervaren studiebureaus die beschikken over de nodige know-how in het uitrekenen van betonconstructies.

Bij betonkelders is de meest aangewezen fundering een "algemene funderingsplaat".
Aangezien er op funderingsdiepte meestal grondwater aanwezig is, zal deze waterdicht worden uitgevoerd met een dikte van 30 cm (minimumdikte is 25cm) en gewapend met een dubbel net (onderwapening + bovenwapening). 
Naargelang de bestemming van de kelder kan deze plaat al dan niet gepolierd worden. Wij beschikken tevens over prefab-pompputten (eigen fabrikaat) die wij kunnen integreren in uw vloer. Ook afwatering zoals schrobputjes, acodrains, enz... kunnen mee ingestort worden in de vloerplaat.De buitenwanden van onze kelders worden gewapend met dubbele netten. De hoogte is vrij te kiezen. Meestal worden bij betonnen kelders, omwille van de waterdichtheid, enkel de buitenwanden in beton gegoten. Binnenmuren kunnen met gewone betonblokken worden gemetseld.
 

Steeds inbegrepen voor een waterdichte kelder zijn:
 

 • een aangepaste betonsamenstelling.

 • waterdichte muurdoorvoeren voor leidingen en verluchtingen, enz...
   

Bovendien kunnen wij indien gewenst welfsels of breedvloerplaten plaatsen en afstorten en zelfs PVC-kelderramen met lichtschacht en afdekrooster integreren in uw betonkelder.Voor meer informatie omtrent uw project kan u ons steeds vrijblijvend contacteren via ons contactformulier of via de gegevens op onze contactpagina. Wij maken graag tijd voor u vrij om u zo het juiste advies te kunnen geven.